عموما در سازمان ها و شرکت ها وضعیت امنیت اطلاعات و فضای تبادل اطلاعات، در سطح نامطلوبی قرار دارد. از جمله دلایل اصلی وضعیت موجود، می‌توان به فقدان سیاست های مدون و استانداردها و روش های اجرائی برای تامین امنیت و عدم انجام اقدامات موثر در خصوص ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات اشاره نمود.بخش قابل توجهی از وضعیت نامطلوب امنیت فضای تبادل اطلاعات، بواسطه فقدان زیرساخت‌هائی از قبیل نظام ارزیابی امنیتی فضای تبادل اطلاعات، نظام تحلیل و مدیریت مخاطرات امنیتی، نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات، نظام مقابله با جرائم فضای تبادل اطلاعات و سایر زیرساخت‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات می‌باشد. از سوی دیگر، وجود زیرساخت‌های فوق، قطعا تاثیر بسزائی در ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات سازمان خواهد داشت.
صرفنظر از دلایل فوق، نابسامانی موجود در وضعیت امنیت فضای تبادل اطلاعات، از یکسو موجب بروز اخلال در عملکرد صحیح و از سوی دیگر، موجب اتلاف سرمایه‌ها خواهد شد. لذا توجه به مقوله ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات، ضروری به نظر می‌رسد. این امر علاوه بر کاهش صدمات و زیانهای ناشی از وضعیت فعلی، باعث افزایش سطح امنیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی می شود.
ارائه یک راه‌کار جامع و مناسب برای امن‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان، نیازمند بررسی دقیق تمامی سیستم‌های اطلاعاتی، مدیریتی و عملیاتی است. علاوه بر این، رشد تکنولوژی منجر به بروز تهدیدات جدید می‌شود. ارائه یک راه‌کار مقطعی، هر چند که مشکلات زمان مربوط را حل می‌کند، ولی یک انتخاب مناسب برای مدیران ژرف‌نگر و دوراندیش نیست. نکته درستی که باید در امن‌سازی به آن دقت کرد این است که امن‌سازی یک فرآیند است و نه یک وظیفه‌ای در یک مقطع زمان.
شرکت نئور فاوا با توجه به وجود متخصصان این عرصه با مدارک بین المللی، می تواند به عنوان مشاور در کنار شرکتها و سازمانهای علاقمند به پیاده سازی استاندارد ISO27001 قرار گیرد.