دغدغه های شما به عنوان مدیر فناوری اطلاعات چیست؟
- نیاز سنجی و انتخاب سرویس های شبکه
حتما می دانید که بیش از هزاران سرویس مختلف و متنوع وجود دارد که می توان در شبکه راه اندازی کرد. ولی کدام یک از این سرویس ها با نیازمندی شما همخوانی دارد؟
احتمالا دیده اید سرویس هایی را که با صرف هزینه و زمان در شبکه ها راه اندازی شده اند ولی هیچ گاه مورد استفاده واقعی و عملیاتی قرار نگرفته اند و یا فقط از درصد کوچکی از قابلیت های این سرویس ها استفاده شده است.

راه حل چیست؟
ما با توجه به تجربه حضور در کنار صدها شبکه کوچک و بزرگ و بررسی نیازمندیها و راهکارها، به این نتیجه رسیده ایم که برای انتخاب سرویس های شبکه حتما باید به نیاز واقعی سازمان دقت کرد و با توجه به نیاز و شرایط سازمان (از نظر بلوغ سازمانی از دید فناوری، توانمندی بهره برداری، توانمندی پشتیبانی، بودجه) مناسب ترین راهکار را انتخاب کرد که الزاما گران قیمت ترین، کامل ترین و بهترین راهکار موجود در بازار نیست.
شما نیازتان را خوب می شناسید و ما راه حل ها را.
نه ما به تنهایی می توانیم بهترین راه حل را پیدا کنیم و ]احتمالا[ نه شما
در کنار هم قرار گرفتن ما و شما منجر به قرار گرفتن نیازها در کنار راه حل ها و در نتیجه پیدا کردن مناسب ترین راهکار برای رفع نیاز می شود.

- انتخاب مناسب ترین سخت افزار
احتمالا بارها با این مشکل برخورد کرده اید که سخت افزاری بسیار قوی با هزینه بسیار زیاد تهیه شده، ولی در آخر نیاز اولیه را پوشش نداده است.
احتمالا بارها هنگام خرید سخت افزار با شرکت های مختلفی برخورد کرده اید که همه ادعا کرده اند بهترین هستند، ولی نتوانسته اید بهترینشان را پیدا کنید.
شاید تا کنون سخت افزارهایی خریداری کرده اید و از اصلی بودن آنها اطمینان نداشته اید.

راه حل چیست؟
ما با توجه به سابقه طولانی فعالیت در این زمینه و کسب تجربیات مختلف در شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی، می توانیم در مراحل انتخاب مناسب ترین سخت افزار، پیدا کردن فروشنده و تحویل گرفتن سخت افزارهای خریداری شده در کنار شما باشیم و به شما کمک کنیم تا مناسب ترین راه حل را برای رفع نیازتان تامین کنید.