خدمات شرکت نئور فاوا به شرح زیر میباشد:

مشاوره فناوری اطلاعات در حوزه های امنیت، زیر ساخت و سیستم های اطلاعاتی
اجرای پروژه های طراحی ساختار شبکه، پیاده سازی شبکه و راه اندازی نرم افزارهای کاربردی بر روی شبکه