آیا تا کنون به دوراهی بین انتخاب نرم افزارهای مختلف برای نیازمندیهایتان برخورد کرده اید؟
چطور میتوان بین دو نرم افزار مختلف با ویژگیهای یکسان، یکی را انتخاب نمود؟
آیا به نیازهای واقعی خود در زمینه سیستم های اطلاعاتی واقفید؟


شرکت نئور فاوا با ارایه راه کارهای علمی در زمینه انتخاب نرم افزار (Software Selection) اقدام به مشاوره سیستم های اطلاعاتی گوناگون به سازمانها می نماید.