تا کنون به این نکته توجه کرده اید که یک طراحی خوب و صحیح چقدر مدیریت شبکه را آسان و سریع میکند؟
شبکه هایی که پایدارند، قابلیت گسترش دارند و بهینه عمل میکنند همگی از طراحی های خوبی برخوردار بوده اند.

اما ویژگی های یک طراحی خوب چیست؟
• قابل گسترش باشد (Extendable)
• امنیت سازمان را در بالاترین سطح ممکن تامین کند. (Security)
• مدیرتش ساده باشد. (Simplicity)
• پایدار باشد. (Stability)


شرکت نئور فاوا با توجه به تجربه زیاد در طراحی شبکه های متوسط و بزرگ برای شرکتها و سازمانها، امکان ارایه بهینه ترین طرح برای انواع شبکه های LAN و WAN را دارد.