شرکت روشمند یکی از شرکتهای قدرتمند در زمینه مشاوره مدیریت است که زمینه مشاوره فناوری اطلاعات با شرکت نئور فاوا همکاری نزدیکی دارد.

وب سایت : http://www.raveshmand.com