درباره
شرکت ارتباطات بین المللی تل سی از سال 1384 به منظور ارائه خدمات و راهکارهای تلفنی مبتنی بر تکنولوژیهای نوین بویژه انتقال مکالمات بر بستر شبکه های کامپیوتری تاسیس شده است

وب سایت : http://www.telc.ir