درباره
مركز گسترش فناوري اطلاعات «مگفا» از ابتداي سال ١٣٨٢ به عنوان شركت تابعه و تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، فعاليت خود را در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) سازماندهي و متمركز نموده است.
اين شركت هم اكنون از طريق واحدهاي كسب و كار (SBU) و ٩ شركت وابسته در زمينه مديريت‌، نظارت، مشاوره، ارائه محصولات و خدمات و اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي ICT، حضوري فعال و مؤثر در بازار داخلي، با رويكرد حضور در عرصه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي دارد.

وب سایت : http://www.magfa.com