شرکت چرم درسا یکی از بزرگترین و کیفی ترین تولید کنندگان تولیدات چرمی شامل کیف و کفش در ایران است.

وب سایت : http://www.dorsa.net