درباره

شرکت انرژي دانا که در سال 1378 تأسيس شده است ، شرکت سرمايه‌ گذار خصوصي پيشرو در بخش بالادستي نفت و گاز است که با ساختار انعطاف‌پذير و مناسب اهداف خود را در توسعه کسب و کار دنبال مي‌کند .
اين شرکت براي نيل به اهداف، شرکتهاي وابسته به خود را در زمينه‌هاي کاري توسعه ميادين . جمع‌آوري و تحليل داده‌ها ، اجراي پروژه‌هاي حفاري ، تأمين دکل و خدمات وابسته به حفاري خود را بعنوان شرکای مطمئن در صنعت بالادستي نفت و گاز معرفي نموده است .

وب سایت : http://www.danaenergy.ir