درباره
مركز همكاري‌هاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوری در سال 1362 با هدف ارائه مشاوره علمي و صنعتي به مجموعه دستگاه‌هاي سياستگذاري و اجرايي كشور، آغاز بكار نمود. اين مركز به منظور کمک به توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه فناوري‌هاي نوين مشغول به فعاليت مي‌باشد. با توجه به تاثير فناوري در رشد اقتصادي و ايجاد تحول در تامين معاش و ارتقاي زندگي انساني، مركز به توسعه فناوري‌هاي نوين در راستاي توسعه اقتصاد دانش بنيان كمك مي‌نمايد.

مجموعه فعاليت‌ هاي مركز مشتمل بر چند محور است:

- کمک به هم افزايي در بين دستگاه‌ هاي مرتبط با فناوري‌ هاي نوين؛

- مشاركت ‌در سياستگذاري ‌ملي توسعه فناوری های نوین در کشور؛

- ايجاد تشكل هاي مرتبط با فناوری؛

- بهبود فرايند توسعه نوآوري و اثربخشي آن؛

- كمك به ايجاد همكاري‌ هاي بين‌المللي؛

- تجاري سازي و صادرات محصولات فناورانه؛

وب سایت : http://citc.ir/