درباره
سایت عکاسی با هدف ارتقاء و گسترش ‏اطلاع رسانی تخصصی عکاسی ایران به عنوان مرجع عکاسی فارسی در ایران مشغول فعالیت می باشد.

خدمات
ارایه خدمات میزبانی و پشتیبانی فنی از سایتهای مجموعه عکاسی

وب سایت : http://www.akkasee.com