درباره
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری تهران است که مدیریت فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ، کتابخانه‌ها و دیگر مراکز فرهنگی و هنری وابسته به شهرداری را بر عهده دارد.


وب سایت : http://farhangsara.ir