دریاره
شرکت سرامیک البرز یکی از معتبرترین وبزرگترین تولید کنندگان سرامیک مینیاتوری در جهان و همچنین تنها تولیدکننده سرامیک پرسلانی مینیاتوری (سرامیک سایز کوچک) در خاورمیانه می باشد.

خدمات
پیاده سازی زیرساخت و سرویسهای مبتنی بر شبکه

وب سایت : http://www.alborzceramic.com